top of page

Praat niet langer óver ChatGPT, leer ermee te praten

Het instrueren van ChatGPT – prompten – is een basisvaardigheid, net zo essentieel als lezen en schrijven, betoogt AI-adviseur en -trainer Tim Goudriaan vandaag in Trouw.


13 mei, 2023


De afgelopen maanden ging het in de media vaak over ChatGPT, een door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven chatbot die binnen een mum van tijd de meest diverse vragen kan beantwoorden. De nadruk ligt vaak op de beperkingen van ChatGPT, maar die hebben minder te maken met de techniek, dan met het gebrek aan vaardigheid om te prompten: goede vragen te stellen aan ChatGPT.


Tim Goudriaan

Oprichter AI-Advies & Training


Wat is dat: prompten?

Om ons voor te bereiden op de grote technische ontwikkelingen die al dit jaar op stapel staan, moeten we dit prompten gaan zien als een nieuwe basisvaardigheid.


U denkt misschien: iedereen die vragen kan stellen kan prompten. Maar goed prompten – het stellen van vragen en het geven van instructies aan AI-chatbots zoals ChatGPT – is zowel een kunst als een wetenschap. Laat ik dit illustreren met twee voorbeelden.


Een prompt als: ‘schrijf een tekst over ChatGPT en onderwijs’ zal een algemene tekst met willekeurige focus produceren. Maar een prompt die bestaat uit een specifieke opdracht met concrete instructies als – ‘Schrijf in tabelformaat een lessenplan voor mijn geschiedenisvak voor Havo 4 dat vijf weken duurt, waarbij we de Renaissance en de Verlichting behandelen. Suggereer per week thema’s, concepten, interactieve werkgroepsvormen, en discussievragen’, zal specifieker, concreter en daarmee bruikbaarder resultaat opleveren.


Prompten kan u bruikbare ‘antwoorden’ leveren in de vorm van projectvoorstellen, salesteksten en socialemediacampagnes, of andere ‘producten’ zoals Excel-sheets en powerpointpresentaties.


ChatGPT spreekt alle talen

De vaardigheid prompten past in het rijtje lezen, schrijven en eventueel programmeren. Deze basisvaardigheden hebben gemeen dat het allemaal communicatievaardigheden zijn, maar de vorm verschilt. Zo draait lezen om het vergaren van kennis en het interpreteren van tekst, terwijl schrijven gaat over het vastleggen en overbrengen van informatie.


Programmeren en prompten daarentegen bestaan vooral uit een interactieve ‘dialoog’ met een computer, waarbij de eerste programmeertaal en de tweede menselijke taal gebruikt. Doorvragen is daarom ook belangrijk: “Herschrijf mijn lessenplan in het Engels” zal bijvoorbeeld het antwoord op uw eerdere prompt vertalen.


Prompten doet dus een beroep op uw lees- én schrijfvaardigheid, op een wijze die programmeurs bekend zal voorkomen. ChatGPT antwoordt bovendien net zo makkelijk in het Nederlands en het Japans als in programmeertalen als Python, HTML en JavaScript.


Kort gezegd: hoe beter u kunt lezen, schrijven, en programmeren, hoe beter u kunt prompten – en vice versa. Deze vaardigheid doet namelijk een beroep op begrip van taal, context en nuance. Het vraagt om precisie, snel denken en oplossingsgerichte communicatie. Anders gezegd: met goed prompten kunt u een kwantitatieve én kwalitatieve schaalvergroting bereiken waar Johannes Gutenberg en Steve Jobs jaloers op zouden zijn.


AI gaat de wereld veranderen

De impact van deze ontwikkelingen lijkt in veel sectoren maar beperkt doorgedrongen. Elon Musk en duizenden anderen roepen niet zomaar op tot een directe pauze in de ontwikkeling van AI. De AI-releases die alleen al dit jaar op stapel staan, staan op het punt de wereld onherkenbaar te veranderen.


Om deze ontwikkelingen bij te benen is het cruciaal dat we prompten zo snel mogelijk omarmen. De toekomst is al hier, maar hij is nog niet gelijk verdeeld. Train dus uw personeel, onderwijs uw leerlingen en studenten – wacht niet tot het najaar.


De komende maanden vormen een zeldzaam en uniek moment in de geschiedenis, waarin bedreven prompters kunnen profiteren van enorm indrukwekkende technologische sprongen vooruit.

199 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page